Space
     
 

 

Program Verksted 1

1000-1010   Innledning ved assisterende riksantikvar Sissel Rønbeck
1010-1020  Kulturarv i fortid, samtid og framtid - En orientering om prosjektet
May Britt Håbjørg, rådgiver, Riksantikvaren  
1020-1050  Kulturarv som samlende og splittende fenomen
Arne Bugge Amundsen, professor, Universitetet i Oslo
1050-1120  Kulturminnevernets historie sett gjennom Stortingets debatter og vedtak
Mie Berg Simonsen, forsker
1140-1200

Den nasjonale kulturarv? Om premissleverandørene i kulturminneforvaltningen og det samiske
Kjersti Schanche, virksomhetsleder, Varanger Samiske Museum

1210-1240

Kulturarvbegrepet og identitet sett i et internasjonalt perspektiv
Dag Myklebust, seniorrådgiver, Riksantikvaren

1330-1400 Kulturarvens betydning i en multikulturell hverdag
Mostafa Pourbayat, spesialkonsulent, Hedmark Fylkeskommune
1400-1430 Samtid som kulturarv: et uskiftet bo
Odd Are Berkaak, professor, Universitetet i Oslo
1445-1530 Summing ved bordene med overgang til plenumsdiskusjon
Hva er de viktigste forskningsbehovene på feltet?
1530-1600  Oppsummerende kommentar. Kunnskapsbehov og tanker om temaer for fremtidige verksteder
Svein Gynnild

   

     

     

     

     
           
    

 


 
     
       
       

 

ABM-utvikling Kommunalt arkivfaglig forum Landslaget for lokal- og privatarkiv Norsk Arkivråd Riksarkivaren