Space
     
 

 


KAFF-prosjektets tredje samling
Tirsdag 20. og onsdag 21. mai arrangerte KAFF-prosjektet en samling for de frivillige organisasjonene på kulturarvfeltet. Interessen for samlingen var stor, og 55 deltakere tilbrakte tirsdagen i konferansesalen hos Riksantikvaren og onsdagen på MS Innvik. Det var en bredt sammensatt gruppe av organisasjoner som deltok, som dekket mange interessefelt, men samtidig viste de to dagene at det også er mange felles utfordringer som organisasjonene på feltet kan samles om.

Last ned innleggene fra samlingen her:

Johan Helberg, Norsk kulturvernforbund:
Innlegg fra Kulturvernforbundet (pdf)

Ola Alsvik, Norsk lokalhistorisk institutt:
Lokalhistoriewiki - en presentasjon av ideene bak prosjektet (pdf)

Barbro Bakken, Arbeids- og inkluderingsdepartementet:
Minoriteter og frivillige organisasjoner (pdf)

Sigurd Grytten, Burston-Marsteller:
De frivillige organisasjonene som samfunnsaktører (pdf)

Marit Hosar, Landslaget for lokal- og privatarkiv:
Kvenske brev, el-arkiv og arkivformidling (pdf)

Birgitte Lange, Kultur- og kirkedepartementet:
Stortingsmelding nr 39 2006-2007: Frivillighet for alle (pdf)

Håkon Lorentzen, Institutt for samfunnsforskning:
Sivilt engasjement i moderne samfunn (pdf)

Janne Wilberg, Miljøverndepartementet:
Nye forståelsesformer og ny praksis på kulturarvfeltet – de frivillige
organisasjonenes kunnskapsbehov (pdf)
     
           
    

 


 
     
       
       

 

ABM-utvikling Kommunalt arkivfaglig forum Landslaget for lokal- og privatarkiv Norsk Arkivråd Riksarkivaren