Space
     
 

 

Samfunn i endring -
kulturarvens betydning

Globalisering og migrasjon, ressurspress og klimaendringer – kulturarvfeltet stilles overfor stadig nye utfordringer i dagens samfunn.

ABM-utvikling, Norsk kulturråd og Riksantikvaren har innledet et samarbeid om kunnskapsutvikling, forskning og formidling gjennom prosjektet Kulturarv i fortid, samtid og framtid (Kaff). Bakgrunnen for samarbeidet er at de tre organisasjonene har mange felles utfordringer og en felles erkjennelse av at politikken på de respektive feltene må være kunnskapsbasert. Det er behov for mer forskning om kulturarv i et samfunn i rask endring.
                                                          

Arrangører:

Kaff-prosjektet v/ABM-utvikling, Norsk kulturråd, Riksantikvaren

Konferansen er støttet av Norges forskningsråd.

Tid:   Tirsdag 30. oktober - onsdag 31. oktober
Sted: Rica Victoria Hotel, Lillehammer

Mål for konferansen: Å belyse hvor viktig kunnskap om kulturarv er i et samfunn i endring

Tirsdag 30. oktober: Åpning og innledning

   
1100-1130 Ankomst – kaffe – registrering
1130-1150  Åpning av konferansen ved Jon Birger Østby, direktør i ABM-utvikling.
   
1150-1220

Moderator: Professor Odd Are Berkaak, Universitetet i Oslo

Samfunn i endring – kulturarvens betydning.
v/ professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo

1220-1230 Moderator kommenterer 
1230-1330 Lunsj
   
  Aktuell forskning - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov
   
1330-1530  Fire parallelle sesjoner med prosjektpresentasjoner og diskusjon
   
 

Tema 1: Kulturarv og verdiskaping
Møteleder og kort innledning: Seksjonsleder Jostein Løvdal, Riksantikvaren

Innlegg:

Verdiskaping og bevaring av kulturarv
v/ forsker Per Ingvar Haukeland, Telemarkforskning

Kulturarv og økonomisk verdiskaping i lokalsamfunn (med Røros som eksempel)
v/ seniorøkonom Karin Ibenholt, Econ Pöyry

Kulturarv som ressurs i reiselivssammenheng
v/ studierektor Georg Kamfjord, Handelshøyskolen BI

   
 

Tema 2: By og tettstedsutvikling og kulturarv
Møteleder og kort innledning: Professor Inger Lise Saglie, UMB, Universitetet for miljø og biovitenskap

Innlegg:

Byers attraktivitet
Den historiske dimensjons betydning for byens "image" og identitetsprosjekter

v/ forsker Guri Mette Vestby, NIBR, Norsk institutt for by og regionsforskning

Kulturarv i moderne byutvikling
Balansegangen mellom bruk og vern av eldre bygningsmiljøer

v/ forsker Grete Swensen, NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning,

Byens fysiske transformasjon –  kulturarvens innovative potensial
v/ professor Elin Børrud, Universitetet for miljø og biovitenskap.

   
 

Tema 3: Klimaendringer og kulturarv
Møteleder og kort innledning: avdelingsdirektør Elin Marie Dahlin, NILU, Norsk institutt for luftforskning, avdeling By og industri (INBY)

Innlegg:

”Solen ble formørket om dagen og månen om natten, og det var fortvilelse blant menneskene..." Om konsekvensene av klimakatastrofen i året 536 e.Kr.
v/ professor Dagfinn Skre, Universitetet i Oslo.

Samfunnsutfordringer som følge av endrede klimaforhold
Endringsprosesser som påvirker kultur/kulturarv

v/ professor Karen O'Brien, Universitetet i Oslo.

Effekter av klimaendringer på bygd kulturarv
Tilpasningsstrategier

v/ seniorforsker Terje Grøntoft, NILU, Norsk institutt for luftforskning

 

   
 

Tema 4: Kulturelt mangfold og identitet
Møteleder og kort innledning: Direktør Roger Erlandsen, Akershus fylkesmuseum.

Innlegg:

Kulturelt mangfold - kulturarv – identitet
Introduksjon som presenterer tverrfaglige forskningsperspektiver i skjæringspunktet mellom temaene
v/ førsteamanuensis Hans-Jakob Ågotnes, Universitetet i Bergen

Identitet i grenseland
Presentasjon av aktuell forskning ved Universitetet i Tromsø og i Barentsregionen

v/ professor Reidar Bertelsen, Universitetet i Tromsø

Identitetspolitikk og tradisjonsformidling i det flerkulturelle samfunnet
v/ professor Odd Are Berkaak, Universitetet i Oslo

   
1530-1600  Pause med kaffe og frukt
   
  Kunnskap om kulturarv – inspirasjonskilde og drivkraft
Møteleder: Stortingsrepresentant Olemic Thommessen.
   
  Innlegg:
1600-1610 Forskningsbasert kunnskap – forutsetning for politikkutvikling
v/ stortingsrepresentant Olemic Thommessen
   
1610 -1630 Kulturarv som ressurs i lokal utvikling
lokalpolitiker Arne Sandnes, Nordal kommune
   
1630-1650 Kulturarvens betydning for kulturbyen Stavanger, Sandnes og Rogaland fylke
v/ programrådgiver Anne-Kristin Sæther, Stavanger2008
   
1650- 1710 Forholdet mellom nasjonal og regional kulturpolitikk,
v/ stortingsrepresentant Olemic Thommessen
   
1900-  Middag med overskridende underholdning
   
  Onsdag 31. oktober
   
  Forvaltningen og ny kunnskap
Hva betyr kunnskap om kulturarv for forståelse av museenes, bibliotekenes, arkivenes og kulturminneforvaltningens rolle og oppgaver i samfunnet?
   
  Møteleder: Direktør Roger Erlandsen, Akershus fylkesmuseum
   
0900-0945 Forskningsbasert kunnskap - bidrag til ny forståelse
Forskningsrådets rolle og muligheter

v/ adm.dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd.
   
0945-0955 Kunnskapsutfordringer for aktørene i praksis
v/ direktør Roger Erlandsen, Akershus fylkesmuseum
   
0955-1015 

Lansering av rapporten ”Museum, arkiv og samfunn – kunnskapsbehov og utfordringer”
v/ konsulent Tone Fredriksen Ydse, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet.

   
1015-1025 Kommentar v/ Olav Aaraas, styreleder i Norges museumsforbund
   
1025-1045 Kaffepause
   
1045-1105 Forskning og kunnskapsbehov i arkivsektoren
v/ seniorrådgiver Bjørn Bering, ABM-utvikling
   
1105-1125 Behov for kunnskap i det 21. århundre. Forskning og bibliotekene
v/ forskningsleder Svanhild Aabøe, Nasjonalbiblioteket
   
1125-1145 Kunnskap og legitimitet i kulturminneforvaltningen
v/ byantikvar Marte Boro, Byantikvaren i Oslo
   
1145-1200 Oppsummering og avslutning
v/ direktør Roger Erlandsen, Akershus fylkesmuseum
   
  Forflytting til Maihaugen
   
1210 -1300   Lunsj på Maihaugen
   
1300-1430  Omvisning i utstillingen
 

Transport tilbake til hotellet for å hente bagasje

   
   
   
   
   

Programmet er med forbehold om endringer

Konferansen er støttet av Norges forskningsråd

     

     

 


           
    

 


 
     
       
       

 

ABM-utvikling Kommunalt arkivfaglig forum Landslaget for lokal- og privatarkiv Norsk Arkivråd Riksarkivaren