Space
      Space
 

 

Lenker

 

Forvaltningsinstitusjoner

Norge
www.riksantikvaren.no
www.kulturrad.no
www.abm-utvikling.no

Norden
ABM-centrum
Kulturarvstyrelsen 

 

Forskningsmiljøer og -institutter

Norge
Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), UiO
Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), UiO
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), UiO
Sosialantropologisk institutt (SAI), UiO
Arkeologisk institutt (ARK), UiB
Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU
Institutt for historie, UiT
Institutt for arkeologi, UiT
Humanistisk fakultet, UiS
Samfunnsvitenskapelig fakultet, UiS
Norsk institutt for kulturminneforskning
Nordlandsforskning
Norsk institutt for by- og regionforskning
ECON Kulturminner og verdiskaping
Østlandsforskning
Telemarksforskning
Møreforskning Volda
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Vestfold  
Høgskolen i Telemark, avdeling Bø
Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
Norsk institutt for luftforskning
Nasjonalbiblioteket
Kulturhistorisk Museum, UiO
Historisk Museum, UiB
Vitenskapsmuseet, NTNU
Arkeologisk Museum, Stavanger
Norsk folkemuseum
Norsk lokalhistorisk institutt

Norden
Center for kulturpolitiske studier
Institutt for samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet
Nordisk centrum för kulturarvspedagogik

 

Formidling om kulturarv

Norge
Stiftelsen norsk kulturarv 
Kulturnett
Olavsrosa 
Kystkulturrosen
Pilegrimsledene til Nidaros

Norden
Svensk kulturarv
Foreningen ArBiMus - Danmarks kulturhistoriske søkebase
Foreningen NOKS - Nord Jyllands kulturhistoriske søgebase, regionalt ABM-samarbeid mellem arkiver, biblioteker og museer i Nordjylland
Center for Kulturpoltiske Studier, København

Industrisamfundets kulturarv. Kulturarvstyrelsens første første store satsing
Industrikulturens år 2007
Arbejdermuseet. Udstillinger i Industrikulturens år 2007

Andre land
The European Library

 

Artikler og publikasjoner om kulturarv

Artiklene det blir henvist til her er ikke ment som en heldekkende oversikt, det er et knippe artikler som setter søkelys på kulturarvbegrepet, og som alle er tilgjengelig på internett. Har du tips om andre artikler som hører hjemme her er vi interessert i tips fra deg!

Norge
Kyrre Kverndokk Kulturarv

Danmark
Temadag 29.3.2007 i København: Kulturarvsformidling, abm og kommunene.
Åpningsforedrag etnolog Astrid Bjerg Caspersen: Kulturarv - at arve kultur.

 

 

 


 
     
       
       

 

ABM-utvikling Kommunalt arkivfaglig forum Landslaget for lokal- og privatarkiv Norsk Arkivråd Riksarkivaren