Space
     
 


 


KAFF-prosjektet

Norsk kulturråd
, ABM-utvikling og Riksantikvaren har satt i gang et prosjekt om forskning og formidling knyttet til kulturarv og kulturvern. Dette samarbeidet skal gi grunnlag for debatt og bidra til fornyelse av praksis innen det samlete kulturvernet. De samarbeidende institusjonene har store felles interesser og sammenfallende kunnskapsbehov innen temaområdet samtidig som de har forskjellige ansvarsområder og dermed ulike innfallsvinkler til temaet.Nyheter

KAFF-prosjektets avslutningskonferanse

20. til 21. oktober var over 100 deltakere til stede på KAFF-prosjektet sin avslutningskonferanse på Radisson SAS hotell på Lillehammer. På konferansens første dag presenterte en rekke foredragsholdere forskning knyttet til ulike temaer på kulturarvfeltet, blant annet knyttet til begrepsbruk, verdensarv, teknologi, kulturelt mangfold og demokrati. Det var også duket for et annet blikk på feltet gjennom kunstnerne Maria Rodrigues og Pierre Lionell Matte sine prosjektpresentasjoner. På konferansens andre dag var temaet ”Sikringskost eller pynt på kaka – trenger vi kunnskap om kulturarv?” med foredag både fra kulturarvsforskningen, Forskningsrådet og styringsgruppen i KAFF-prosjektet.
Her kan du laste ned innleggene fra konferansen

Innlegg fra KAFF-verksted 27. mai
27. mai arrangerte KAFF-prosjektet verkstedet ”Kulturarv i et globaliseringsperspektiv” i samarbeid med Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen. Verkstedet ble arrangert i historiske omgivelser på Gamle Bergen Museum og rundt 40 personer fra forskning og forvaltning var til stede.
(19.06.09)
Her kan du laste ned innleggene fra verkstedet

Hold av datoene!
20. til 21. oktober 2009 arrangerer KAFF-prosjektet sin avslutningskonferanse ”Samfunn i endring – kulturarvens betydning II” på Radisson SAS Hotell på Lillehammer. (30.04.09)
Les mer om program (pdf)

Nytt KAFF-verksted i Bergen i mai
27. mai arrangerer KAFF-prosjektet verksted i Bergen i samarbeid med Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen. Verkstedet skal omhandle kulturarv i et globaliseringsperspektiv og vil bli arrangert på Gamle Bergen Museum (bedehuset). Påmeldingsfrist 13. mai.
(30.04.09)
Til detaljer om program og påmelding (pdf)

Innlegg fra KAFF-verksted 5. mars
Torsdag 5. mars arrangerte KAFF-prosjektet verkstedet Kulturarv, historiebruk og formidling. Arrangementet var et samarbeid med Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo. I verkstedet ble det presentert en rekke nye forsknings- og samarbeidsprosjekter som tar opp historiebruk og formidling ved kulturarvinstitusjonene. Verkstedet fant sted hos ABM-utvikling og det var 55 deltakere til stede. (24.03.09)
Her kan du laste ned innleggene fra verkstedet

Kunnskapsbehov på kulturarvfeltet
En viktig oppgave i KAFF-prosjektet er å få fram en overordnet oversikt over de kunnskapsbehov som Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren har felles. Nå foreligger første versjon av KAFF-prosjektets dokument om kunnskapsbehov. Dokumentet bygger på innspill som har kommet fram på verksteder, seminarer og konferanser som er blitt arrangert i regi av prosjektet. Videre er det basert på diskusjoner i prosjektgruppen og på gjennomgang av diverse skriftlig materiale fra inn- og utland. Dokumentet er under arbeid og vil i løpet av 2009 bli videreutviklet. En kortversjon av dokumentet er sendt til Kunnskapsdepartementet som innspill til den nye forskningsmeldingen. (13.03.09)
Til kortversjon av dokumentet (pdf)
Til fulltekstversjon av dokumentet (pdf)

Nytt KAFF-verksted
5. mars arrangerer KAFF-prosjektet verkstedet Kulturarv, historiebruk og formidling i samarbeid med Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo. I verkstedet vil en rekke forskningsprosjekter bli presentert, de fleste med nær forbindelse til museenes virksomhet. På verkstedet vil vi også diskutere hvordan samarbeid mellom forskningsmiljøer og kulturarvinstitusjoner kan utvikles. Verkstedet vil bli arrangert hos ABM-utvikling i Oslo. Frist for påmelding er 24. februar. (10.02.09)
Til detaljer om påmelding og program

KAFF-konferanse høsten 2009 – hold av datoene!
20. og 21. oktober skal KAFF-prosjektet arrangere konferansen ”Samfunn i endring. Kulturarvens betydning II” på Radisson SAS Hotell på Lillehammer. Tema for konferansen er hvordan samfunnsendringer og utviklingstendenser påvirker vår forståelse av kulturarv. Norske, nordiske og internasjonale forskere vil presentere prosjekter knyttet til dette. Foreløpig program vil etter hvert bli lagt ut. Følg med på KAFF-prosjektets nettsider! (09.02.09)

Kulturarv og kulturelt mangfold
Begrepet kulturarv er mangetydig og forståelsen avhengig av hvilken kontekst begrepet er brukt i. KAFF-prosjektet har som mål å fordype forståelsen av begrepet. Vi har engasjert førsteamanuensis Hans-Jakob Ågotnes ved Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen til å skrive en artikkel om kulturarv og kulturelt mangfold. Artikkelen bygger på et foredrag han holdt på konferansen KAFF-prosjektet arrangerte på Lillehammer høsten 2007. (15.10.08)
Til artikkelen


InnvikStor interesse for KAFF-samling
Tirsdag 20. og onsdag 21. mai arrangerte KAFF-prosjektet en samling for de frivillige organisasjonene på kulturarvfeltet. 55 deltakere tilbrakte to dager på samling i Riksantikvarens lokaler og på båten MS Innvik i Oslo. (29.05.08)
Les mer og last ned innleggene her

BlindernFagmiljøer innen kulturarvfeltet
KAFF-prosjektet har satt i gang et arbeid med å lage en oversikt over sentrale fagmiljøer på kulturarvfeltet. Her blir det gitt en kortfattet fremstilling av hva det enkelte fagmiljø arbeider med. (Foto av Blindern: Ingrid Djupedal, Riksantikvaren) (29.04.08)
Les mer

Programmet er klart
for KAFF-samlingen for de frivillige organisasjonene 20.-21. mai i Oslo. (11.03.08)
Til program (pdf)

KAFF-samling 20. og 21. mai

De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle på kulturarvfeltet. Nå inviteres de til samling i Oslo. (17.03.08)
Les mer (pdf)Kulturell kompleksitet og identitet – forståelse og praksis i kulturvernet
6. februar arrangerte KAFF-prosjektet en samling på MS Innvik. (20.02.08)
Innleggene fra samlingen kan leses her

Lillehammerkonferansen - sammendrag av viktigste forskningsbehov
Her kan du lese et sammendrag som oppsummerer de viktigste forskningsbehovene som kom fram i foredragene på Lillehammerkonferansen i oktober 2007. (21.01.08)
Sammendrag

KAFF-prosjektets andre verksted
KAFF har gleden av å invitere interesserte til prosjektets andre verksted. Verkstedet finner sted 6. februar fra klokken 0930 til 1600 på M/S Innvik i Bjørvika, Oslo. Frist for påmelding er 31 januar. Verkstedet er spesielt beregnet på forskere. Det gjøres oppmerksom på at titlene på flere av foredragene er foreløpige. (17.01.08)
Program

Foredrag fra konferansen
Noen av foredragene på konferansen "Samfunn i endring - kulturarvens betydning" ligger nå på våre hjemmesider. De kan leses her. (09.11.07)


Samfunn i endring – kulturarvens betydning
Konferanse på Lillehammer 31.10. til 31.10. Konferansen vil handle om de utfordringene globalisering, migrasjon, press på ressursene og klimaendringer fører til på kulturarvfeltet. Utfordringene stiller nye krav til forvaltningen på feltet, og det er behov for ny kunnskap om kulturarv i lys av disse endringsprosessene. (21.09.07)
Program og påmelding


Konferanse om kulturarv og forskning høsten 2007
Tirsdag 30/10 og onsdag 31/10 arrangerer Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren en konferanse om kulturarv og forskning på Lillehammer. Konferansen har fått navnet ”Samfunn i endring – kulturarvens betydning”. Hold av datoene! (21.06.07)
Les mer om konferansen

 

 

 

 
AKTUELT

Konferanse om kulturarv og slum

5. oktober arrangeres konferansen ”Slum Cultures – The role of cultural heritage in poor urban settlements”. Konferansen finner sted i Røde Kors huset i Hausmannsgate 7. Påmeldingsfristen er 1. oktober.
Les mer om program og påmelding (pdf) :Krysskonferansen 2009

I lys av kulturminneåret 2009 inviterer www.kryss.no til konferanse om kulturarv, by - og stedsutvikling i et kulturplanleggingsperspektiv. Konferansen finner sted på Parkteatret i Oslo 27. november.
Les mer på www.kryss.no

Konferanse om klima og kulturarv
Hva skjer med kulturminnene når klimaet endrer seg, og kan kulturarven være en ressurs i møte med klimaendringene? Dette er tema for den nordiske konferansen "Klima og kulturarv - fortid møter fremtid" i Oslo 12. november.
Les om konferansen på Riksantikvarens nettsiderPå sporet av den tapte samtid
Kulturrådet, Maihaugen og Samtidsnett lanserer publikasjonen På sporet av den tapte samtid og inviterer til seminar og boklansering på Litteraturhuset den 29. april.
Les mer på Kulturrådets nettsider

13.03.09: Lyser ut midler til humanistisk forskning
HERA lanserer nå et transnasjonalt forskningsprogram innenfor de to temaene "Cultural dynamics: Inheritance and Identity" og "Humanities as a Source for Creativity and Innovation".
Les mer på Forskningsrådets nettsider


19.11.08: Kultur og næring
Definerer du din forskning som "kultur og næring"? Da er Forskningsrådet interessert i å få kontakt med deg! 2. desember arrangerer Forskningsrådet en "tegn og fortell"-dag, der forskere inviteres til å treffe hverandre og se hva andre holder på med. Hvis dette er av interesse, send en e-post til elizabeth.bjorn-hansen@kulturognaringsliv.org og send noen få linjer om hvem du er, hva du skriver om. hvilken forskningsinstitusjon du tilhører.


18.11.08: Politisk bruk av historien
29.-31. januar 2009 vil seminaret "Politisk bruk av historien" bli arrangert av Maihaugen på Lillehammer.
Program og påmelding


10.11.08: Glemte heltefortellinger
Under årets rumifestival 19. november arrangerer Albatrass seminaret "Glemte heltefortellinger - et seminar om narrativitet og fortelling, myter om helter, migrasjon og tilhørighet" på Litteraturhuset i Oslo . Se program for seminaret og les mer om rumifestivalen på www.rumi.no

06.11.08: Nasjonal strategi for humanistisk forskning
I St.mld nr 20 (2004-2005) Vilje til forskning fikk humanistisk forskning liten omtale. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har derfor Forskningsrådet i tett dialog med de aktuelle forskningsmiljøene utarbeidet en nasjonal strategi for humanistisk forskning. Last ned dokumentet og les debattinnlegg om den nye humaniorastrategien.

06.11.08: Forskningsrådet lyser ut midler til kulturforskning
Programmet kulturell verdsetting lyser ut forskningsmidler. Programstyret ønsker i denne utlysningen å komplettere prosjektporteføljen og etterspør særlig søknader innenfor visse forskningsområder.
Til utlysning

06.11.08: Kulturarv- et nytt politisk slagord
Les artikkel om kulturarvbegrepet i Information.dk

25.09.08: Forskningsrådet inviterer til åpningskonferanse for Miljø 2015
18.-19. november.
Les mer

23.04.08: Forskningsrådet inviterer til kulturforskningskonferanse
22. og 23. mai.
Les mer (pdf)

01.04.08: Forskningsrådet lyser ut midler til kulturminneforskning
Gjennom programmet MILJØ 2015.
Les mer


25.02.08: Midler til workshops i humaniora og samfunnsvitenskap

Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) utlyser midler til workshops for 2008-2009.
Les mer

25.02.08: Utlysning av midler til samisk forskning for 2008

Program for samisk forskning II utlyser midler til prosjekter med start høsten 2008/våren 2009.
Les mer

25.02.08: Kulturminner og verdiskaping i Norden

Publikasjonen fra den Nordiske workshopen i Oslo, 2.-3. mai 2007 er nå tilgjengelig på nettet.
Les mer

13.06.07: Den tredje nordiske konferansen om kulturpolitikkforskning
går av stabelen på Høgskolen i Telemark 23. og 24. august 2007.
Les om konferansen