Space
     
 

 


KAFF-prosjektets avslutningskonferanse


20. til 21. oktober var over 100 deltakere til stede på KAFF-prosjektet sin avslutningskonferanse på Radisson SAS hotell på Lillehammer. På konferansens første dag presenterte en rekke foredragsholdere forskning knyttet til ulike temaer på kulturarvfeltet, blant annet knyttet til begrepsbruk, verdensarv, teknologi, kulturelt mangfold og demokrati. Det var også duket for et annet blikk på feltet gjennom kunstnerne Maria Rodrigues og Pierre Lionell Matte sine prosjektpresentasjoner. På konferansens andre dag var temaet ”Sikringskost eller pynt på kaka – trenger vi kunnskap om kulturarv?” med foredag både fra kulturarvsforskningen, Forskningsrådet og styringsgruppen i KAFF-prosjektet.

Programmet for konferansen (pdf)

Sammendrag (pdf)

Om foredragsholderne (pdf)


Torunn Haavardsholm: Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (pdf)

Owe Ronström: Kulturarvspolitik: Världsarvskonsekvenser (pdf)

Wera Grahn: Intersektionalitet och konstruktionen av norskhet i samtida kulturminnesförvaltning (pdf)

Janniche Rögler: Fra monologinstitusjenoer til dialoginstitusjoner (pdf)

Bodil Axelsson: Internet - delaktighet, tillgänglighet och förmedling (pdf)

Erling Dahl jr. : Riwaya museum - Betlehem (pdf)

Knut Paasche: Bruk av nyere tekniske metoder ved dokumentasjon og overvåking av kulturminner (pdf)

Niels D. Lund: Teorier bag digital kulturarvsformidling (pdf)

Peter Aronsson: Kulturarvsforskningens sammanhang (pdf)

Randi Ertresvåg: UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv - tolkning og kunnskapsbehov (pdf)

Reidun Vea: Utviklingen av arbeidet i Verdensarvkomiteen (pdf)

Gunnar Liestøl: Situerte simuleringer – digital teknologi og desentralisering av museene

Gurli Meyer: From Hyllestad to Selbu: Norwegian millstone quarrying through 1300 years / Tor Grenne, Tom Heldal, Gurli B. Meyer and Elizabeth G. Bloxam (http://www.ngu.no/no/hm/Publikasjoner/Special-publication/Innholdsfortegnelse/SpecialPub11/)

     
           
    

 


 
     
       
       

 

ABM-utvikling Kommunalt arkivfaglig forum Landslaget for lokal- og privatarkiv Norsk Arkivråd Riksarkivaren