Space
     
 

 

Aktiviteter


Kulturarv, historiebruk og formidling: Verksted 5. mars
Torsdag 5. mars arrangerte KAFF-prosjektet verkstedet Kulturarv, historiebruk og formidling. Arrangementet var et samarbeid med Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo. I verkstedet ble det presentert en rekke nye forsknings- og samarbeidsprosjekter som tar opp historiebruk og formidling ved kulturarvinstitusjonene. Verkstedet fant sted hos ABM-utvikling og det var 55 deltakere til stede. (24.03.09)
Les mer og last ned innleggene her

Stor interesse for KAFF-samling
Tirsdag 20. og onsdag 21. mai arrangerte KAFF-prosjektet en samling for de frivillige organisasjonene på kulturarvfeltet. 55 deltakere tilbrakte to dager på samling hos Riksantikvaren og på båten MS Innvik i Oslo. (29.05.08)
Les mer og last ned innleggene her

Programmet er klart
for KAFF-samlingen for de frivillige organisasjonene 20.-21. mai i Oslo. (11.03.08)
Til program (pdf)


Ny KAFF-samling 20. og 21. mai 2008

De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle på kulturarvfeltet. Nå inviteres de til samling i Oslo. (17.03.08)
Les mer (pdf)

Samling på MS Innvik 6. februar 2008
"Kulturell kompleksitet og identitet – forståelse og praksis i kulturvernet" var tema for samlingen som hadde forskere som hovedmålgruppe. (20.02.2008)
Les innleggene fra samlingen

Lillehammerkonferansen oktober 2007
Konferansen hadde tittelen "Samfunn i endring – kulturarvens betydning." Her kan du lese et sammendrag som oppsummerer de viktigste forskningsbehovene som kom fram i foredragene på Lillehammerkonferansen i oktober 2007, samt laste ned foredragene. (21.01.08)
Les sammendrag av forskningsbehov
Les foredrag

Verksted om kulturarvbegrepet 21. mars 2007
21. mars arrangerte vi det første verkstedet i kaff-prosjektet. Verkstedets tittel var:
”Ulike forståelser av hva kulturarv betyr for samfunnet. Vi vrir og vrenger på begrepet!”
Det var 28 deltakere, inkludert innlederne og prosjektgruppen. Det ble en dag med interessante innlegg og gode diskusjoner. Flere av deltakerne ga uttrykk for at initiativet var positivt og ville gjerne være med på neste verksted. (23.03.07)
Les innleggene fra verkstedet

---------------------------

I løpet av prosjektperioden skal det:

  • arrangeres konferanser
  • arrangeres verksteder på ulike temaområder
  • utarbeides oversikt over aktive forskningsmiljøer og eksempler på aktuelle prosjekter
  • utarbeides oversikt over kunnskapsbehov

Det første verkstedet arrangeres 21. mars hos Riksantikvaren og har følgende tittel:
”Ulike forståelser av hva begrepet kulturarv betyr for samfunnet. Vi vrir og vrenger på begrepet!”

Se programmet [RTF] [PDF]

 

 


 

 

 

     
       
       

 

ABM-utvikling Kommunalt arkivfaglig forum Landslaget for lokal- og privatarkiv Norsk Arkivråd Riksarkivaren